Despre noi

Societatea Română de Transplant Medular este o organizație independentă, înființată la sfârșitul anului 2016, cu activități axate pe dezvoltarea sectorului de transplant medular în bolile hematologice și nehematologice, dar și către promovarea cercetării științifice în domeniul transplantului medular.

Societatea Română de Transplant Medular urmărește instruirea și creșterea continuă a nivelului științific al membrilor și stabilirea unor legături științifice și profesionale solide cu organismele internaționale care împărtășesc scopuri similare. Prin acest demers, Societatea și-a propus difuzarea, în rândul membrilor, a progreselor din domeniul transplantului medular, asigurării unui schimb de valori și recunoașterea internațională a experienței românești în transplantul medular.

Despre noi

poza-presedinte-3Mesajul președintelui

Conf. dr. Alina Daniela Tănase, Președintele Societății Române de Transplant Medular
„Societatea Română de Transplant Medular a fost înființată pentru a da șansa specialiștilor și tinerilor viitori profesioniști din domeniu să construiască o comunitate, urmărind obiective și interese comune. În acest sens, ne-am propus să elaborăm programe de formare și dezvoltare profesională continuă, să organizăm micro-centre în țară care să se axeze pe informare, cercetare, instruire a personalului și să stabilim colaborări importante cu instituții guvernamentale și neguvernamentale românești și internaționale. În plus, printre obiectivele urmărite se mai află informarea publicului larg asupra activităților noastre, publicarea de reviste și jurnale informative și organizarea de conferințe, dezbateri și alte manifestări care să creeze o deschidere mare la informație, în domeniul transplantului medular.”

Dezvoltare

Dezvoltarea activității de transplant medular în bolile hematologice și nehematologice.

Cercetare

Stimularea și promovarea
cercetării științifice în domeniul
transplantului medular.

Instruire

Instruirea și creșterea continuă
a nivelului științific
al membrilor Societății.

Cooperare

Întreținerea legăturilor
științifice și profesionale cu
organisme similare internaționale.

3 la 100.000

Locuitori/an
au nevoie de
transplant de CSH

5
centre

Centre de
transplant medular
în Romania

>50.000
donatori

Înscriși în Registrul
Național al Donatorilor
Voluntari de Celule Stem

România
Locul 1

În raportul Asociaţiei Europene
de Transplant, la creşterea
numărului de transplanturi

Transplantul medular
o șansă la viață!

„Dă șansă fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din viața ta” – Mark Twain

SRTM 2017
transplant-medular-congres-national-2018