Societatea Română de Transplant Medular este o organizație independentă, înființată la sfârșitul anului 2016, cu activități axate pe dezvoltarea sectorului de transplant medular în bolile hematologice și nehematologice, dar și către promovarea cercetării științifice în domeniul transplantului medular.

Societatea Română de Transplant Medular urmărește instruirea și creșterea continuă a nivelului științific al membrilor și stabilirea unor legături științifice și profesionale solide cu organismele internaționale care împărtășesc scopuri similare. Prin acest demers, Societatea și-a propus difuzarea, în rândul membrilor, a progreselor din domeniul transplantului medular, asigurării unui schimb de valori și recunoașterea internațională a experienței românești în transplantul medular.

Totodată, Societatea își propune să susțină promovarea schimburilor științifice pentru tinerii hematologi și studenți, care se va realiza prin organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale, organizarea de concursuri și programe de pregătire și prin sprijinirea activităților de cercetare.