Activitățile Societății Române de Transplant Medular urmăresc:

 • Dezvoltarea activității de transplant medular în bolile hematologice și nehematologice.
 • Stimularea și promovarea cercetării științifice în domeniul transplantului medular (transplant de celule stem hematopoietice).
 • Instruirea și creșterea continuă a nivelului științific al membrilor Societății.
 • Întreținerea legăturilor științifice și profesionale cu organisme similare internaționale. Colaborarea cu societățile internaționale și societățile naționale de transplant medular (transplant de celule stem hematopoietice) de peste hotare se face în scopul difuzării în rândul membrilor asociației a progreselor din domeniul transplantului medular (transplant de celule stem hematopoietice), asigurării unui schimb de valori și pentru a contribui la cunoașterea peste hotare a experienței românești în transplant medular (transplant de celule stem hematopoietice).
 • Sprijinirea Ministerului Sănătății, a Caselor Naționale de Asigurări de Sănătate, a Colegiului Medicilor și a Universităților de Medicină în elaborarea de programe de sănătate, programe de instruire, elaborarea de ghiduri, organizarea de concursuri și alte manifestări profesionale și științifice naționale.
 • Promovarea de programe de cercetare științifică comună între țări, participarea la unele grupuri de studiu organizate de Societatea Europeană de Transplant Medular (transplant de celule stem hematopoietice), Societatea Americană de Transplant Medular (transplant de celule stem hematopoietice) și alte organizații în vederea afirmării Societății în activitatea științifică internațională.
 • Organizarea de manifestări științifice pe plan național și unele manifestări europene sau internaționale la recomandarea și cu acordul forurilor științifice internaționale.
 • Organizarea de cursuri și programe de instruire, inclusiv cu participare internațională.
 • Promovarea schimburilor științifice pentru tinerii hematologi și studenți.
 • Organizarea de concursuri cu premii pentru lucrări științifice valoroase, cu ocazia congreselor naționale. În limita resurselor financiare proprii, Societatea poate oferi burse de studii în străinătate.
 • Sprijinirea prin sponsorizări a activității științifice de cercetare, precum și elaborarea/implementarea/funcționarea de programe specifice activității de transplant medular (transplant de celule stem hematopoietice) sau în legătură cu aceasta.